Sesong 2017/18
  • Oppstart korpsøving høst er mandag 21.august.
  • Rekrutteringsbesøk på skolene
  • Oppstart individuell undervisning er uke 36. Beskjed blir gitt hver enkel musikant
  • Vi har undervisning på Sædalen/Nattland, Fridalen og Slettebakken skoler.
  • Her er plan for våren 2018. 
 

  
Foreldrevakter
Alle foreldre tar øvingsvakter/seminarvakter, osv. en sjelden gang.
Styret er også til stede, med annet å gjøre, på mandagsøvingene. 

 

 

Juniorkorpset (JK)

Mandagsøvinger kl. 17.30-19.00, inkludert frukt og lek.

Se kalenderen for avvik fra mandagsøvingene. 

 

 

Hovedkorpset (HK)

Mandagsøvinger, fremmøte 17.15, spilling 17.30-20.00, inkl. fruktpause.

Torsdager kan bli brukt til gruppeøvinger eller fellesøvinger i spesielle tilfeller.

Se kalenderen for evt. avvik fra mandagsøvingene.

SJEKK KALENDEREN. Den oppdateres kontinuerlig med endring/tillegg av aktiviteter, osv.  

 

 

 


Ulriken Janitsjars kalender 
Slik bruker du kalenderen
1) Du kan bla deg fram måned for måned ved å klikke på de blå knappene øverst til venstre i kalenderen her. 
2) Til høyre velger du om du vil se uke, måned eller liste, og om du vil skrive ut.
3) Klikk på det enkelte arrangement, og du får opp detaljer og evt. kart.
 
JK= Juniorkorpset - HK= Hovedkorpset - Asp= aspirantkorpsene
Alle = gjelder hele Ulriken Janitsjar

Ulriken Janitsjar aktivitetskalender
Vår 2014 og eksamener
15. mai offentliggjøres hvem som kommer opp, både grunnskole og vid.g.
Vid.g. skoler: Eksamensdatoer ligger her.
Grunnskole: Eksamensdatoer ligger her.
 
Skolestart august 2014: Mandag 18. august. Gjelder både grunnskole og videregående skole (sjekket med kommune og fylke).
 
Skolerute for grunnskolen i Bergen 2014-2015, ligger her. Enkelte dager kan være endret lokalt på skolene. 
 
Skolerute for de videregående skolene skal ligge her.
      
Undersider (2): Plan vår 2018 Årsplan 2016