Medaljer

Alle får medalje når de har vært med i korpset i 1, 3, 5, 7 og 10 år.
Her er bilder fra konsert og medaljeutdeling oktober 2012. Det blir også medaljeutdeling i november.
 
 
 
 
Comments