Pågående påmeldinger/avmeldinger
Her registrerer du aktivitet musikanten skal være med på. De gangene vi ber alle om å gi tilbakemelding, er det når vi kan tape penger på å beregne feil antall. Seminarer er som hovedregel alle i HK med på.
 
kan man registrere seg for (rull ned på siden for skjema):
 
Hordablæsten, påmelding avsluttet. Les om Hordablæsten her.
 
(NM - registrering av div, transportbehov mm KOMMER)
(Sommermusikkskole Voss 15.-18. augst KOMMER)
 
 
OBS! Når du har fylt ut skjemaet må du klikke "send", helt nederst på skjemaet. Da får du opp en kvittering.