Politiattest

Politiattest i frivillige organisasjoner
Styret i Norges Musikkorpsforbund har vedtatt at alle medlemskorps skal kreve politiattest for å forebygge seksuelle overgrep. Ordningen gjelder alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. oktober 2009, og følger malen som Idrettsforbundet innførte tidligere samme år.
 
I tråd med dette skal alle Ulriken Janitsjars ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, fremskaffe politiattest. Ny politiattest skal fremlegges ved endring av ansvarsområde eller ved lengre avbrudd. Dette gjøres i samråd med de politiattestansvarlige i Ulriken Janitsjar.
 
 
Politiattestansvarlige i Ulriken Janitsjar:
Marija Borojevic:
    marija_bo(a)yahoo.com, tlf. 993 68 331
Knut-Erik Breda Grønneberg:
    breda(a)online.no, tlf. 90 67 11 37

Det er kun styrerepresentanter oppnevnt som politiattestansvarlig og vara, som skal håndtere politiattester, ikke andre personer. Representantene skal være en kvinne og en mann. De har taushetsplikt.
 

Politiattestens innhold
Politiattesten inneholder kun opplysninger om hvorvidt personen er siktet/tiltalt, eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset kan ikke be personenPolitiattesten inneholder kun opplysninger om hvorvidt personen er siktet/tiltalt, eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Korpset kan ikke be personen
 
 
Innhenting av attest
Når særlige tillits- og ansvarsforhold er gjeldende, skal innhenting av attest foregå slik:
1:
    · Åpne lenke https://attest.politi.no/
    · Logg inn med MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Dette bekrefter din ID, og du skal derfor ikke legge ved kopi av legitimasjon.)
    · Velg formål «Frivillige organisasjoner» fra nedtrekksliste i skjema
    · Legg ved «Bekreftelse på formål» som dere får ved henvendelse til styret.

2: Politiet sender attesten som ordinær post til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til korpset.

3: Den søknaden gjelder, skal vise attesten til UJs ansvarlige for politiattester. Ulriken Janitsjar skal ikke lagre attesten, kun få den framvist.

Alle som er over 18 år kan søke om politiattest på nett.

Innhenting av politiattest er gratis.

NMF og Politiet om attest

Dette skriver Norges Musikkorpsforbund om politiattest, les her.
Dette skriver Politiet om politiattest, les her.

Skjema
Skjema for politiattest for korps medlem i Norges Musikkorpsforbund finnes her.
Skjemaet er godkjent av Politidirektoratet.

 

04.02.2015